۱۳۹۸ چهارشنبه ۴ ارديبهشت
معيارهاي انتخاب پژوهشگر برتر
معيارهاي انتخاب پژوهشگر برتر سال 96
معيارهاي انتخاب پژوهشگر برتر

معيارهاي انتخاب پژوهشگر برتر

اول آذرماه 95 تاپايان آبانماه 96

ويرايش پاييز 96

 

*حداقل امتياز لازم جهت شركت در ارزشيابي هفته پژوهش براي اساتيد هيات علمي و غير هيات علمي 10 امتياز و مشروط به چاپ يك مقاله مي باشد.

*حداقل امتياز لازم جهت شركت در ارزشيابي هفته پژوهش براي كارمندان و دانشجويان 8 امتياز بدون شرط چاپ مقاله مي باشد.

* منظور از چاپ مقاله ايندكس مقاله در نمايه نامه مربوطه مي باشد.

كليه فعاليتهاي پژوهشي مرتبط با اين آئين نامه به جز خلاصه مقالات ارائه شده در كنگره ها، پايان نامه ، طرح هاي تحقيقاتي و ثبت اختراع چنانچه فعاليتي مشتركاً توسط چند نفر انجام شده باشد، امتياز اوليه آن فعاليت بر اساس مواد اين آئين نامه تعيين و سپس امتياز نهايي فعاليت مورد نظر براي هركدام از همكاران با توجه به ضرايب جدول فعاليتهاي مشترك آيين نامه ارتقاء خواهد بود.

 

1-     طرحهاي پژوهشي مصوب شوراي پژوهشي دانشگاه:

با ازائ هر طرح 2 امتياز مجري / مجريان و 5/. امتياز همكار طرح

با ازاي هر طرح خلاصه HSR 5/. امتياز مجري /مجريان و 1/. امتياز همكار طرح

*سقف امتياز طرح هاي HSR : 5 امتياز

*سقف امتياز ساير طرح ها : 20 امتياز

2-     مقالات منتشر شده در مجلات معتبر داخلي و خارجي:

محل نمايه شدن مقالات

نوع

امتياز

ISI

نوع 1

10

Medline / Pubmed

نوع 2

10

Scopus

نوع 3

6

Chemical Abstract,psychinfo , Biological Abstract, Embase,cinahl,current contents,

نوع 4

4

Infobase, index Copernicus, DOAJ-علمي پژوهشي داخلي

نوع 5

3

مقالات چاپ شده در مجله اخلاق و آموزش جهرم

ــــــ

3

مقالات چاپ شده در ساير مجلات داخلي كه موفق به كسب امتياز علمي پژوهشي نشده اند.

ــــــ

1

مقالات چاپ شده در فصلنامه علمي پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي جهرم

ــــــ

4

*به امتياز مقالات چاپ شده در مجلات Q1 ، 2 امتياز اضافه خواهد شد.

Original article: مطابق با امتيازات كامل

3-    Research letter / case report: مطابق با يك سوم امتيازات

4-    short or Brief communication/ Rapid communication/Brief report , …: مطابق با يك دوم امتيازات

5-    Letter to editor: مطابق با يك چهارم امتيازات

*ملاك ايندكس مقالات در نمايه نامه مورد نظر است. پذيرش يا صرف چاپ ژورنال قابل قبول نيست.

3- مقالات ارائه شده در همايش هاي خارجي وداخلي :

-         براي هر مقاله كه به شكل پوستر يا سخنراني ارائه شده باشد:

الف- درهمايش هاي داخلي             5/0 امتياز

ب- درهمايش هاي خارجي و بين المللي داخلي    1 امتياز

ج- سخنران مدعو همايش كشوري                  1 امتياز

د- سخنران مدعو همايش هاي خارجي  2 امتياز

و-  برترين مقاله كنگره ها (سخنراني - پوستر)                      5/1 امتياز به غير امتياز مقاله فقط به ارائه دهنده با ارائه گواهي

4 كتب (فقط با آرم دانشگاه)

الف- كتب تأليفي كه حداقل 1% مراجع آن نتيجه پژوهش هاي نويسنده يا نويسندگان باشد امتيازي معادل امتياز مكتسبه از شوراي تاليف و ترجمه دانشگاه يا هيات مميزه.

ب- كتب تأليفي كه مشمول پژوهشهاي نويسنده نباشد ، گردآوري و ترجمه امتيازي معادل امتياز مكتسبه از شوراي تاليف و ترجمه دانشگاه يا هيات مميزه.

5-     پايان نامه ها:

الف- هر راهنمايي پايان نامه دكتري عمومي            2 امتياز

ب- هر مشاوره پايان نامه دكتري عمومي                1 امتياز

ج- هر راهنمائي پايان نامه هاي كارشناسي ارشد       3 امتياز استاد راهنما و 5/1 امتياز استاد مشاور

د- هر راهنمائي پايان نامه هاي  phdو دستياري                         4  امتياز استاد راهنما و 2 امتياز استاد مشاور

مستندات: نامه رسمي از ساير دانشگاهها و ابلاغ پايان نامه از دانشگاه علوم پزشكي جهرم

 

6-     :patent (جهت محاسبه امتياز اختراعات مشترك امتياز مكتسبه تقسيم بر تعداد افراد مي شود)

1-6:

الف- هر اختراع واكتشاف ثبت شده دراداره كل ثبت شركتها و مالكيت صنعتي كشور     3 امتياز

ب- درصورت تاييد معاونت تحقيقات و فن آوري وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پژشكي يا وزارت علوم   7 امتياز

ج- در صورت ثبت بين المللي پس ازتأييد معاونت تحقيقات وفناوري وزارت متبوع     12 امتياز

د- ثبت ژن در ژن بانك        1 امتياز

2-6             وضعيت شركت ها:

الف) شركت هاي ثبت شده مستقر در مركز رشد با ارائه گواهي از مدير مركز رشد   4 امتياز

ب‌)   شركت هاي دانش بنيان با ارائه تأييديه از معاونت علمي و فناوري رياست جمهوري   8 امتياز

 

3-6 پروژه هاي فناوري:

الف) نمونه آزمايشگاهي              3 امتياز

ب) نمونه نيمه صنعتي                 5 امتياز

ج) نمونه صنعتي                        7 امتياز

 

4-6محصول:

الف) محصول منجر به فروش با ارائه فاكتور رسمي فروش               7 امتياز

ب) محصول در حال اخذ مجوز                                                3 امتياز

 

5-6             مقامهاي كسب شده در جشنواره نوآوري و شكوفايي مورد تاييد بنياد ملي نخبگان (ارائه گواهي از بنياد)                     7 امتياز

 

7-     مقامهاي كسب شده در جشنواره رازي وخوارزمي:

الف: جشنواره رازي و خوارزمي مقام اول                20امتياز

- مقام دوم                                         16 امتياز

- مقام سوم                                       12 امتياز

 

ب: برترين هاي جشنواره هاي رازي و خوارزمي كه ترتيب نفرات مشخص نيست  (مقاله يا كتاب)      5/1 امتياز فقط به ارائه دهنده

8- عضويت دركميته ها و شوراهاي وابسته به معاونت پژوهشي

به ازاء عضويت درهر كميته و شورا در آن سال     5/0 امتياز

* سقف امتياز از اين ماده 1 امتياز مي باشد.

 

9-داوري

داوري علمي كتب، پايان نامه،طرح تحقيقاتي، مقالات مجلات داخلي و خارجي از جمله مجلات دانشگاه علوم پزشكي جهرم

به ازاي هر داوري                  5/0 امتياز

توجه:

1-     هركدام از موارد بالا، سقف داوري فقط 5 مورد داوري (5/2 امتياز) مي باشد.

مستندات: ارائه مكاتبات رسمي دعوت به داوري جهت تخصيص امتياز الزامي است.

10- مدرس كارگاه پژوهشي 5/0 امتياز حداكثر 2 امتياز

11- citation

citation مربوط به همان سال ميلادي محاسبه مي شود. جهت محاسبه citation ، مقالاتي با آدرس استاندارد دانشگاه علوم پزشكي جهرم كه در اين محدوده زماني (2017) سايت شده اند در نظر گرفته خواهد شد و به ازاي هر يك سايت 5/. امتياز .

 

12- h-index

جهت محاسبه امتياز h-index :

هر h-index بالاتر از 2 : 2  امتياز و به ازاي هر يك h-index بالاتر از آن  25/. امتياز اضافه خواهد شد.

 

مستندات: پرينت صفحه scopus مربوط به citation مقالات و h-index هر فرد.

 

مبناي محاسبه h-index و citation پايگاه استنادي scopus  مي باشد.

تاریخ:
1396/08/22
تعداد بازدید:
755
منبع:
مشاهده نظرات (تعداد نظرات 0)

ارسال نظرات
نام
آدرس پست الکترونیکی شما
شماره تلفن
توضیحات
تغییر کد امنیتی
کد امنیت
دانشگاه علوم پزشکی جهرم
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی
كليه حقوق اين پايگاه متعلق به دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني جهرم مي باشد.
Powered by DorsaPortal